Bilimsel Program PDF Dökümanı için Tıklayınız.
08 MART 2018, PERŞEMBE
08:30 - 13:00 Giriş ve Kayıt İşlemleri
  Salon A SALON B SALON C
13:30 - 17:30

Kurs 1

Asistanlar için Temel Endoskopi ve İnfertilite Kursu

1. Oturum - (13:30 - 15:30)
Oturum Başkanları: Abdülaziz Gül, İsmet Alkış

Endoskopi İçin Hasta Hazırlanması
Kemal Özerkan

Kullanılan Enerji Modaliteleri
Hüseyin Altuntaş

Batına Giriş Teknikleri
Gökhan Demirayak

Sütür Teknikleri
Serkan Erkanlı

Histeroskopinin İlkeleri
Bülent Urman

2. Oturum - (15:30 - 17:30)
Oturum Başkanları: Ali Yanık, İlker Arıkan

HSG’ye Nasıl Bakalım?
Işıl Kasapoğlu

 

Histerosonografi’nin yeri varmı?

Erson Aksu

İnfertilitede US Kullanımı
Ayşe Seyhan

Ovulasyon İndüksiyonunun Temel Kuralları
Barış Ata

İnfertilite Tanı - Tedavisine Minimal Yaklaşımın Prensipleri
Gürkan Uncu

Erkek İnfertilitesine Yaklaşımın Prensipleri
Serdar Günalp

Kurs 2
Jinekolojik Ultrasonografi Kursu

Oturum Başkanları: Ayşe Seyhan, Işıl Kasapoğlu

Uterus
Ayşe Seyhan

Over Rezervi ve Follikül Takibi
Cem Çelik

Adenomyozis
Gürkan Uncu

Endometriozis
Barış Ata

Endometrium ve İmplantasyon Odaklı Ultrasonografi
Kübra Boynukalın

Histerosonografi
Ercan Yılmaz

Erken Gebelikte Ultrasonografik Değerlendirme
Bilge Çetinkaya Demir

Hands-On Pratik uygulama
- 4D View programı ile : 3D görüntü elde etmenin prensipleri ve temelleri
- 4D View programı ile : Örnek klinik vakalar üzerinde konjenital ve edinsel uterin anomalilerin tanısı

Önemli: Sizlere sağlayacağımız laptoplar üzerinden çalışma yapılacaktır. Birebir görüntü almayı sizlere göstereceğimiz için katılımcı sayısı sınırlıdır. Lütfen kayıt yaptırınız
Kurs 3

Laparoskopik Sütür Kursu

1. İstasyon
Selçuk Ayas, Evrim Erdemoğlu, Onur Topçu

2. İstasyon
Suat Dede, Ercan Baştu, İsmet Gün

3. İstasyon
Onur Karabacak, Salih Taşkın, Aral Atalay
17:30 - 18:00

Açılış Töreni
Açılış Konuşmaları:

Kongre Sekreterleri
MİJOD Temsilcisi
TSRM Temsilcisi
Endometriozis ve Adenomyozis Derneği Temsilcisi
MİJİD Temsilcisi
TJOD Temsilcisi
Onursal Başkanlar
Sempozyum Başkanı
U.Ü Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. Başkanı
U.Ü Dekanlık Temsilcisi
U.Ü Rektörlük Temsilcisi

   
18:00 - 19:00

Açılış Oturumu

Oturum Başkanları: Dr.Tufan Bilgin, Dr.Yalçın Kimya

Geçmişten Geleceğe Jinekolojik Endoskopi
Mete Güngör

İnfertilite
Bülent Urman

   
19:30 Akşam Yemeği
09 MART 2018, CUMA
 
Salon A Salon B
08:30 - 10:00
1. Oturum
İmplantasyon

Oturum Başkanları: Cemal Posacı, İrem Yaralı Özbek

İmplantasyonun Temel Mekanizmaları ve İmplantasyon Faktörleri
Berrin Avcı

İmplantasyonda İnflamatuar Sistem Yönetilebilir mi?
Kemal Kuşcu

İmplantasyonda İmmünolojik Sistem Yönetilebilir mi?
Yeşim Bayoğlu Tekin

İmplantasyon ve Uterus Anomalileri: Kanıtlar Ne Diyor?
Devrim Tok
2. Oturum
Ürojinekoloji

Oturum Başkanları: Hale Göksever Çelik, Fulya Dökmeci

Laparoskopik Anatomi
Adnan Orhan

Laparoskopik Servikopeksi
Vedat Atay

Apikal prolapsusun laparoskopik sakrokolpopeksi dışında tedavi yöntemleri(Pektopeksi, lateral süspansiyon, uterosakral plikasyon, CESA/VASA)
Fuat Demirci

Laparoskopik Kolpopeksi
Aral Atalay

Ürojinekolojide Girişimler Laparoskopi mi Olmalıdır Vajinal mi?
Ömer Tarık Yalçın
10:00 - 10:15 Kahve İkramı
10:15 - 11:45
Panel 1
Ulusal Endometriozis ve Adenomyozis Derneği Oturumu

Endometriozis - Ağrı / İnfertilite Yönetimi
Oturum Başkanları: Engin Oral, Gürkan Uncu

Endometriozis NICE kılavuzu ne diyor?
Pınar Bahat

Pediatrik Adolesan Endometriozisi
Engin Oral

Endometrioma Cerrahisinde tehlike var mı?
Ercan Baştu

Adenomyozis ve İnfertiliteyi Nasıl Yönetelim?
Ümit Sungurtekin

Derin Endometrioziste Medikal Tedavi
Ahmet Kale
 
11:45 - 14:00 Öğle Yemeği ve Serbest Zaman
14:00 - 15:30
3. Oturum
Laparoskopide Nadir Yapılan Ameliyatlar

Oturum Başkanlar ı: Yılmaz Atay, Hüseyin Yeşilyurt

Laparoskopik İsthmosel
Suat Dede

Laparoskopik Serklaj
Kemal Özerkan

Laparoskopik Neovajen
Işıl Kasapoğlu

Laparoskopik Utero ve Ooforopeksi
Sedat Kadanalı

Laparoskopik Over Krioprezervasyonu
Ramazan Mercan

Tubal Reanastomoz
Burak Karadağ

4. Oturum
Embriyoloji

Oturum Başkanları: Berrin Avcı, Pınar Çimen

ÜYTE Laboratuarında Kronik Viral Enfeksiyonların Yönetimi
Canan Aslan

Oosit Vitrifikasyonu
Elif Ergin

Over Dokusu Vitrifikasyonu
Sinan Özkavukçu

In Vitro Oosit Aktivasyonu
Lale Karakoç

 

In Vitro Aktivasyon: Klinisyen Gözüyle
Sezcan Mümüşoğlu

15:30 - 15:45 Kahve İkramı
15:45 - 17:30
Panel 2
TSRM Oturumu

Tekrarlayan IVF Başarısızlıklarında Seniorlar Ne Yapıyor?
Oturum Başkanı : Gürkan Uncu

Panelistler:
Barış Ata, Gürkan Bozdağ, Bülent Urman,
Hakan Yaralı, Ahmet Zeki Işık
 
17:30 - 17:45 Kahve İkramı
17:45 - 19:00

5. Oturum
Laparoskopik Myomektomi İzleyelim Tartışalım

Oturum Başkanları: Faruk Buyru, Ümit Özekici

Video Prezantasyon
Ercan Baştu, Serhan Cevrioğlu, Üzeyir Kalkan, Onur Topçu, Doğa Seçkin, Osman Balcı

6. Oturum
Histeroskopi

Oturum Başkanları: Mehmet Yılmazer, Yavuz Tokgöz

Dismorfik Uteruslara Histeroskopi Yapılmalı mıdır?
Gürkan Uncu

Septum - Arkuat Kesilmeli midir?
Engin Oral

IVF Öncesi Histeroskopi Yapılmalı mıdır?
Mehmet Çetinkaya

Asherman’ı Histeroskopik Olarak Tedavi Edebiliyor muyuz?
Temel Ceyhan
19:30 Akşam Yemeği
21:00

Jinekolog ve Sosyal Medya
Banu Çiftçi

 
10 MART 2018, CUMARTESİ
 
SALON A SALON B
08:30 - 10:20

7. Oturum
IUI ve IVF ' de Luteal Faz

Oturum Başkanı, Sunum ve Yönetim: Tayfun Bağış

Panelistler:
Barış Ata
Hulusi Zeyneloğlu
Hakan Özörnek
Hüseyin Görkemli
Mete Işıkoğlu

8. Oturum
Histeroskopi

Oturum Başkanları: Mehmet Özeren, Gürkan Kıran

Histeroskopi Ekipmanı Nasıl Kurulur?
Davut Güven

Ofis Histeroskopi Nasıl ve Kimlere Yapılır?
Yusuf Üstün

Histeroskopik Myomektomi
Özlem Moraloğlu Tekin

Histeroskopik Komplikasyonlar
Tayfun Çok
10:20 - 11:45

Panel 3
MİJİD Oturumu


Farklı Laparoskopik Histerektomileri İzleyelim ve Tartışalım

Oturum Başkanları : Mete Güngör, Gürkan Uncu

Video Prezantasyon
Ümran Küçükgöz, Salih Taşkın, Evrim Erdemoğlu, Serkan Erkanlı, Fatih Güçer,
Kadir Bakay, Hüseyin Altuntaş, M.Murat Naki, Nasuh Utku Doğan

 
11:45 - 14:00 Öğle Yemeği ve Serbest Zaman
14:00 - 15:30

9. Oturum
Tartışma : IVF Stimülasyon ve FET Protokolleri

 

Oturum Başkanları: Hakan Yaralı, Ülkü Özmen

Mehtap Polat
Gürkan Bozdağ
Esra Bulgan Kılıçdağ
Erbil Doğan
Erhan Şimşek

10. Oturum
Endometriozis Cerrahisi İzleyelim ve Yorumlayalım

Oturum Başkanı ve Sunum: Cihat Ünlü

Video Prezantasyon
Bülent Urman, Mert Göl, Yücel Karaman, Barış Ata, Ahmet Göçmen, Yakup Kumtepe
15:30 - 15:45 Kahve İkramı
15:45 - 17:30

Panel 4
MİJOD Oturumu

Laparoskopi ve Jinekolojik Onkoloji
Konu: 5N 1K (Ne, Ne zaman, Nerede, Nasıl, Neden, Kim)


Oturum Başkanları : Mete Güngör, Hakan Ozan, Çağatay Taşkıran

Jinekolojik Onkolojide Endoskopinin Yeri
Ali Ayhan

Laparoskopik Trakelektomi
M. Faruk Köse

Laparoskopik Paraortik Lenfadenektomi
Gürkan Kıran

Laparoskopik Radikal Histerektomi
Mehmet Ali Vardar

Laparoskopik Extraperitoneal Lenfadenektomi
Müfit C. Yenen

Adneksiyal Kitlelere Laparoskopik Yaklaşım
Ali Kolusarı

Laparoskopik Pelvik Lenfadenektomi
Volkan Ülker

Laparoskopik Sentinal Nod Uygulamaları
Fırat Ortaç

Jinekolojik Onkolojide Robotik Cerrahi
İlkkan Dünder

 

17:30 - 17:45 Kahve İkramı
17:45 - 19:00

11. Oturum
Üremenin Korunması

Oturum Başkanları : Hanım Güler Şahin, Süleyman Güven

Hangi Kemoterapötik Neyi Ne Kadar Etkiliyor?
Mustafa Çetiner

Erkek Fertilite Prezervasyonu
Serdar Günalp

ÜK’da Kime Hangi Yöntem
Yaprak Üstün

Prezervasyon Amaçlı Stimülasyonda Hangi Protokol?
Cem Atabekoğu

12. Oturum
Jinekolojik Endoskopi Eğitim Modeli

Oturum Başkanları: Gürkan Uncu, Mete Güngör

Avrupa ve Amerika Asistanlarını Nasıl Eğitiyor?
Nergis Özdoğan

Türkiye’de Asistanlık Eğitiminde Jinekolojik Endoskopi: Ne Bekliyoruz? Ne Alıyoruz? Ne İstiyoruz?
Buket Çetintaş

Jinekolojik Eğitim Simülasyonları
Adnan Orhan

Avrupada Asistanlık Sonrası Jinekolojik Endoskopi Sertifikasyonu
Mert Göl

19:00 - 19:45 Akılcı İlaç Kullanımı
Dr. Yeliz Atik
19:45 Akşam Yemeği
11 MART 2018, PAZAR
 
SALON A SALON B SALON C
 

13. Oturum
Oral Sunumlar

Oturum Başkanları : Hulusi Gürel, Gülşah Balık

14. Oturum
Oral Sunumlar

Oturum Başkanları : Mehmet Bülbül, Ali Yavuzcan

15. Oturum
Oral Sunumlar

Oturum Başkanları : Adnan Orhan, Işıl Kasapoğlu
08:30 - 08:40

Adolesan ve Genç Yaş Kadınlarda Serum Ferritin ve Creaktif Protein Düzeylerinin Polikistik Over Sendromu Etyopatogenezine ve İlişkili Klinik Durumlara Etkisi
Esra Nur Tola

Ektopik Gebelikte Acil Cerrahi: Laparatomi mi? / Laparoskopi mi?
Emre Erdem Taş

Geçirilmiş Operasyon Öyküsünün Laparoskopiye Etkisi
Ayşegül Türkgeldi
08:40 - 08:50

Embriyo Transfer İşlemi Sırasında Kateteri Geri Çekerken, Kateter Rotasyonu Yapılan ve Yapılmayan Olguların Karşılaştırılması; Prospektif Randomize Çalışma
Evrim Bostancı Ergen

Robotik Sakrokolpopeksi: Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği 1 Yıllık Deneyim
Alper Biler

İnfertil Hasta Popülasyonunda Anemi Sıklığı: Retrospektif Çalışma
Ebru Çelik Kavak
08:50 - 09:00

Embryo ve Fundal Endometrial Yüzey Arasındaki Mesafenin İntra Sitoplazmik Sperm İnjeksiyonu Sikluslarında Sonuçlara Etkisi
Esra Nur Tola

Laparoskopik ve Abdominal Histerektomi Sonrası Vajinal Uzunluk ve Seksüel Fonksiyonların Karşılaştırılması
Berna Aslan Çetin

Ofis Histereskopi ve Histerosalfingografinin Kombine Kullanımı: İnfertilite Çalışmasında Yeni Yaklaşım
Abdullah Cevrioğlu
09:00 - 09:10

Paternal Obezitenin İCSİ Sonuçlarına Etkisi
Esra Nur Tola

Kravat Tekniği ile Laparoskopik Sakrohisteropeksi
Müjde Uyar

Açıklanamayan İnfertil Kadınlarda Ensık Saptanan Histereskopik Anormal Bulgular
Bircan Elçi
09:10 - 09:20
Amerika ve Avrupa Asistanlarını Nasıl Eğitiyor?
Nergis Düzok

İzole Tuba Torsiyonu Olgu Sunumu
İlke Özer Aslan

Acil Peripartum Histerektomi Sonrası Over Rezervinin Değerlendirilmesi
Berna Aslan Çetin
09:20 - 09:30

Düşük Over Rezervli Kadınlarda Fsh Reseptör Gen Polimorfiziminin Ovaryan Yanıt Markerı Olarak Kullanılması
Ebru Yılmaz

Tubal Ektopik Gebelikli Hastanın Laparoendoskopik Single-Site (LESS) Lineer Salpingostomi İle Tedavisi
Aslıhan Yurtkal

Mesane İnvazyonu Olan ve Plasentası Yerinde Bırakılan Plasenta Perkretalı 3 Olgunun Değerlendirilmesi
Şehmus Pala
09:30 - 09:40

Düşük ve Çok Düşük AMH Seviyesi Olan Kadınlarda Yardımcı Üreme Teknikleri Sonuçlarının Karşılaştırılması
Ezgi Bilicen

İntraabdominal Rahim İçi Aracın (RİA) Laparoendoskopik Single-Site (LESS) Cerrahi İle Çıkarılması
Gökhan Demirayak

Sezeryan Skar Gebeliğinin Uterin Küretaj ve Folley Balon ile Başarılı Şekilde Tedavisi: Kliniğimizin 3 Yıllık Deneyimi
Perihan Önal
09:40 - 09:50

IUI Sikluslarında Mid-Luteal Progesteron Değerinin Gebelik Öngörüsündeki Yeri
Hale Göksever Çelik

Laparoskopik Histerektomi Hastalarında Vaginal Kafın Laparoskopik veya Vaginal Yoldan Kapatılmasının Vaginal Uzunluk ve Operasyon Sonuçları Üzerine Etkisi
Çağla Bülbül Hanedar

Sezaryen Skar Gebelikleri Tedavisi; Pembemavi Hastanesi Deneyimi
İsmail Bayram Küçükerdoğan
09:50 - 10:00

Kalsiyum İonofor ile Artifisyel Oosit Aktivasyonunun Embryomorfokinetik Parametrelere ve Klinik Gebelik Sonuçlarına Etkisi
Funda Göde

Single Incision Laparoscopic Retrieval of Perforated Intrauterine Device
Elçin Aydın Erener

Pelvik Organ Prolapsusunda Vajinal ve Abdominal Yaklaşımın Karşılaştırılması: Tek Merkez Deneyimi
Nefise Tanrıdan Okçu
10:00 - 10:10

PICSI Uygulanan Yardımcı Üreme Sikluslarında Embryomorfokinetik Parametreler ve Klinik Gebelik Sonuçları
Funda Göde

Kliniğimizde Myomektomi Yapılan Vakaların Cerrahi Yönteme Göre Değerlendirilmesi
Nazlı Aylin Vural

Bir Doğum Simülatörünün Tıp Fakültesi Eğitimi Üzerine Etkileri: Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Algı Düzeylerini Ölçen Bir Anket Çalışması
Adnan Orhan
10:10 - 10:20

Tekrarlayan Ivf Başarısızlığı Olgularında Uterin Natural Killer Sayı Değerlendirilmesi
Gülçin Babayeva

Total Laparoskopik Histerektomi Yapılan Vakaların Perioperatif Sonuçlarının Değerlendirmesi ; Üçüncü Basamak Referans Merkez Deneyimi
Pınar Kadiroğulları

Intrasitoplazmik Sperm Enjeksiyonu Sikluslarında Elde Edilen Oosit Sayısı ile Klinik Gebelik Oranları Arasındaki İlişki
Işıl Kasapoğlu

10:20 - 10:30

 

Klivaj veya Blastosist Aşamasında Tek Embriyo Transferi Gebeliklerinde Erken Embriyonik Faktörlerin Maternal Serum β-hCG Düzeyinde Belirleyici Etkisi
Göktan Kuşpınar

İmmatür ve İn vitro Mature Edilmiş Sibling Oositlerin Fertilizasyon ve Erken Embriyoner Gelişim Sonuçları
Cihan Çakır
10:30 - 11:45

16. Oturum
Bursa Jinekoloji ve Obstetri Akademisi Oturumu

Oturum Başkanları : İsmail Küçükerdoğan, Nurhan Çelik

Dismorfik Uteruslara Uzmanlar Nasıl Bakıyor ?
Orhan Orhan

Yüksek Volümlü Hastanelerde İnfertilite Değerlendirmesi
Aycan Kopuz

Jinekolojik Onkolojide Laparoskopi Deneyimleri
Okan Kaylar

Hizmet Hastanelerine LAH İçin Ne Gerekiyor ?
Pınar Türk

 

 

11:45

Kapanış Töreni